https://www.traditionrolex.com/24

Oferta


Gwarancja


Produkty firmy PlotComplex objęte są roczna gwarancją. Okres ten jest liczony od daty sprzedaży.
Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową kupna.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabrycznie tkwiące w produkcie. Nie obejmuje ona akcesoriów takich jak: frezy, wiertła, tulejki, szczotki węglowe, itp. Nie obejmuje ona również uszkodzeń mechanicznych oraz innych wynikających z niewłaściwego użytkowania lub zdarzeń losowych takich jak zalanie, pożar czy przepięcie w sieci elektrycznej.
Gwarancja zostaje unieważniona w przypadku ingerencji w sprzęt lub naprawy poza Autoryzowanym Punktem Serwisowym.

Czy gwarancja obejmuje produkty zakupione poza granicami kraju?
Nie, naprawie gwarancyjnej podlegają jedynie produkty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Firma PlotComplex.com zapewnia serwis gwarancyjny jak i pogwarancyjny.
 
Liczba odwiedzin strony: 358994 | Dzisiaj: 126 | Wczoraj: 261